หวั่นซ้ำเติมประชาชน! กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเตรียมร้องนายกฯ เบรกขึ้นค่าทางด่วนโทลล์เวย์

ขึ้นค่าทางด่วน

กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอระงับขึ้นค่าผ่านทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ มองเป็นการซ้ำเติมประชาชน

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า กรรมาธิการฯ เตรียมส่งหนังสือด่วนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งจะปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2567

เนื่องจาก กมธ. เห็นว่าจะเป็นการซ้ำเติมค่าครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเห็นว่าการทำสัญญาสัมปทานไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้รับสัมปทานสามารถปรับขึ้นค่าผ่านทางโดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวง แค่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันเท่านั้น โดยข้อตกลงดังกล่าวทำให้ผู้รับสัมปทานได้รับผลประโยชน์ แต่เกิดความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวเนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

LOVE - LIKE - SHARE