กอช.เล็งเพิ่มวงเงินสะสมถึง 30,000 บาท รุกช่วงอายุ 15-30 ปีออมเงินก่อนเกษียณเพิ่ม

กอช

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช.กำลังพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสะสมของสมาชิกจากปัจจุบันอยู่ที่ 13,200 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และจะพิจารณาเพิ่มเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลด้วย แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเพิ่มเงินให้มากกว่า 1,200 บาทต่อปี ซึ่งเป็นวงเงินสมทบสูงสุดในขณะนี้ได้หรือไม่ เพราะจะต้องพิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะใส่เพิ่มขึ้นด้วย

“กอช.เตรียมพิจารณาขยายอายุการออมจากปัจจุบันอยู่ที่ 60 ปีบริบูรณ์ โดยการปรับแก้รายละเอียดดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุว่าเมื่อครบ 5 ปีหลังการจัดตั้ง กอช.จะต้องมีการพิจารณาแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เมื่อคณะทำงานพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีการนำเสนอคณะกรรมการ กอช.และเสนอนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”

ทั้งนี้ ในปีนี้ กอช.มีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้อีก 1 ล้านราย จากปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ที่ 2.3 ล้านราย โดย กอช.จะเร่งสร้างเครือข่าย กอช.ประจำหมู่บ้านครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ นำร่อง 25 จังหวัด กว่า 30,000 หมู่บ้าน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการสมัครสมาชิกและการส่งเงินออมสะสม โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการเพิ่มกลุ่มคนออมในช่วงอายุ 15-30 ปี เนื่องจากมีอายุการออมมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีอายุ 15-30 ปีดังกล่าวมีสัดส่วนการออมที่ 16.1% ซึ่ง กอช.ตั้งเป้าหมายจะให้เพิ่มเป็นประมาณ 25% ของวงเงินออมโดยรวม

นอกจากนี้ กอช.พยายามให้สมาชิกมีการออมต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยอดสมาชิกกว่า 2 ล้านคน มีการออมต่อเนื่องจำนวน 40% ดังนั้น ในส่วนที่เหลืออีก 60% นั้น จะต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านการออมเพื่อให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง โดย กอช.จะเดินหน้าผนึกกำลังกับหน่วยรับสมัคร อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออมเงินได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความมั่นใจสำหรับสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นด้วยโครงการสมุดคู่ฝาก ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล “กอช.มีแผนลงพื้นที่พบปะสมาชิกในระดับหมู่บ้านร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการใดๆจากรัฐบาลเข้าร่วม กอช. และมีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี”.

 

 

หน้าที่ 1/5   ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 2/5  ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 3/5  ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 4/5  ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 5/5  ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 1/1  ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 1/2  ดาวน์โหลด

 

LOVE - LIKE - SHARE